Säljträning

Alla elitspelare behöver kontinuerlig träning – så även säljare & ledare. Behoven kan dock variera kraftigt, från person till person och från företag till företag.

Vi erbjuder både workshops, halvdags seminarier, endags föreläsningar och komplexa flerdagsutbildningar inom både försäljning, ledarskap, retorik- och kommunikation.

Som ”sälj-kick & inspiration” erbjuder vi b la följande 3 seminarier;

 • Tjänsteförsäljning – ett roligt, långsiktigt samarbete
 • Säljhinder, Sales Call Reluctance®
 • Säljstilar & inköpsstilar

  Ytterligare SEMINARIER & UTBILDNINGAR inom retorik & kommunikation:

  • Retorik – Effektiv kommunikation
  • Press- och mediahantering
  • Presentationsteknik
  • Kommunikativt skrivande & språkvård
  • Retorik för försäljning- och förhandling
  • Ledarskap & kommunikation
  • Internationell kommunikation
  • Kroppsspråk, mimik & gester
  • Coachande ledarskap för kreatörer
  • Pedagogiskt ledarskap

Vi erbjuder skräddarsydda upplägg med hela- och/eller delar av samtliga områden ovan. Kontakta oss gärna för mer information, prisuppgifter eller personligt möte. vi sitter gärna ner och pratar närmre om just era behov av vidareutveckling.